Giải Thưởng Thiết Kế TROPHY Độc Đáo & Sáng Tạo - UNIQUENESS AND CREATIVENESS OF DESIGN

Giải Thưởng Thiết Kế TROPHY Độc Đáo & Sáng Tạo - UNIQUENESS AND CREATIVENESS OF DESIGN

Giải Thưởng Thiết Kế TROPHY Độc Đáo & Sáng Tạo - UNIQUENESS AND CREATIVENESS OF DESIGN thuộc về mẫu thiết kế chiếc cúp TROPHY PHOENIX GAS VIETNAM bởi NTK - Châu Báu Ngọc Ngà cho tập đoàn năng lượng quốc tế.

Giải thưởng thứ hai cũng đã thuộc về NTK - Châu Báu Ngọc Ngà. Giải thưởng BRAND ENRICHMENT - NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU ghi nhận những kết quả tích cực đối với hoạt động kinh doanh thực tế sát với những nhu cầu thực tiễn của ngành nghề và doanh nghiệp trong dự án thiết kế sáng tạo thương hiệu và tiếp thị.

Bài trước Bài sau