FASHION WEEK AQUAFINA VIỆT NAM 2023
Giải Thưởng Thiết Kế TROPHY Độc Đáo & Sáng Tạo - UNIQUENESS AND CREATIVENESS OF DESIGN
BST - Đêm Sài Gòn Rực Rỡ
Chiếc Vương Miện 3 Tỷ 2 Gắn Những Viên Ngọc Lam Đẹp Nhất Lịch Sử Hoa Hậu Đại Dương
Dạ Tiệc Kỷ Niệm 10 Năm Hoa Hậu Đại Dương 2023